Make your own free website on Tripod.com
นั่ง  

Thaidance Club watyairom school

v1แกะ

 
HOME: ติดต่อการแสดงที่หมายเลขโทรศัพท์ 087 5028416

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

เยาวชนคนเก่งของยายร่ม

โบนัส   เด็กหญิงฑิฆัมพร ทุ่งทะเล

อายุ 10 ปี เีรียนอยู่ชั้น ป.5 โรงเรียนวัดยายร่ม เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร

ผลงาน

ชนะเลิศหนูน้อยนพมาศทุ่งครุ ปี 2546 ชนะเลิศธิดาทุ่งครุเกษตรแฟร์ ปี 2547 รางวัลชมเชยหนูน้อยนพมาศกรุงเทพมหานคร ปี 2548

 

 

 

 

น้องเอิร์น

เด็กหญิงจิตติวรรณ สัตยาภักดีวงศ์

อายุ 14 ปี เรียนอยู่ชั้น ม.3 โรงเรียนวัดยายร่ม เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร

ผลงาน

ได้เป็นตัวแทนเยาวชนกรุงเทพมหานคร ร่วมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-จีน ณ คุนหมิ่ง ประเทศจีน ปี 2528

ประธานนักเรียน ประธานชมรมอย.น้อย

ความสามารถพิเศษ ขับร้อง เพลงลูกทุ่ง ขับเสภา ดนตรีไทย

 
    HOME